img

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

 • ПУБЛІЧНА ОФЕРТА ПОСЛУГИ МІЖНАРОДНОЇ ЕКСПРЕС-ДОСТАВКИ
  LUYA INTARNATIONAL TRADE CO. , LIMITED, далі - Компанія, з одного боку, і фізична особа/фізична особа-підприємець/юридична особа, далі - Клієнт, з іншого боку, а разом - Сторони, уклали цей договір (далі - Договір) про наступне.
  Терміни та визначення, що використовуються в даному Договорі, сенс слів яких і значення яких Сторонами зрозумілі і зрозумілі однаково:
  Оферта - пропозиція Компанії, адресований необмеженому колу осіб про укладення даного Договору шляхом приєднання до нього за допомогою Акцепту.
  Акцепт - повна і безумовна згода Клієнта про прийняття оферти Компанії в цілому, яке виражається в діях Клієнта по реєстрації в Особистому кабінеті Turboavia Shop без вчинення підпису на даному Договорі.
  Особистий кабінет Turboavia Shop - розділ, доступний авторизованому користувачеві (Клієнту) за допомогою онлайн-доступу в мережі Інтернет на веб-сайті www.shop.cn.turboavia.com
 • Послуга міжнародної експрес-доставки - послуга, яка полягає в організації Компанією доставки Товару/Відправлення Клієнту з території Китайської Народної Республіки (далі по тексту - КНР) в Пункт призначення, зазначений Клієнтом в Особистому кабінеті Turboavia Shop (виключно в рамках логістичних можливостей Компанії).
  Пункт призначення - адресу Клієнта, вказану ним в Особистому кабінеті Turboavia Shop (виключно в рамках логістичних можливостей Компанії) при оформленні замовлення, на який повинен бути доставлений Товар/Відправлення або адреса іншої особи, зазначеного Клієнтом в Особистому кабінеті Turboavia Shop, на який повинен бути доставлений Товар/Відправлення чи інший пункт, вказаний Клієнтом в Особистому кабінеті Turboavia Shop (виключно в рамках логістичних можливостей Компанії).
  Продавець - будь-яка фізична або юридична особа на самостійний вибір Клієнта, яке за плату передає Товар у власність Клієнта на території КНР.
  Комісія - грошова винагорода Компанії за Послугу міжнародної експрес-доставки (за кожну послугу окремо), а також за додаткові послуги Компанії в рамках Послуги міжнародної експрес-доставки (за кожну додаткову послугу окремо), яке стягується Компанією в розмірі (за тарифами Компанії) і одним із способів, встановлених на веб-сайті www.shop.cn.turboavia.com, а також з урахуванням Програми лояльності, яка розміщена на сайті www.shop.cn.turboavia.com.
  Товар - матеріальний об'єкт, який придбаний Клієнтом або іншим законним способом отриманий у власність Клієнтом на території КНР і згодом доправлено на склад Міжнародного представництва на ім'я Клієнта/іншої особи, зазначеного Клієнтом в Особистому кабінеті Turboavia Shop.
  Місце міжнародного поштового обміну (далі - ММПО) - виробничий підрозділ підприємства поштового зв'язку, яке здійснює: обробку МПО, їх пред'явлення митному органу для здійснення митного контролю та митного оформлення, а також відправлення МПО за призначенням.
  МПО - міжнародні поштові відправлення, упаковані та оформлені відповідно до вимог актів Всесвітнього поштового союзу та Правил надання послуг поштового зв'язку, що приймаються для пересилання в Китайській народній Республіці (КНР), що відправляються в Україну (або іншу країну, з урахуванням логістичних можливостей Компанії), а також переміщувані по території України транзитом оператором поштового зв'язку.
  Відправлення - Товар/Товари (крім заборонених законодавством України, КНР/інших країн), упаковані і підготовлені до пересилання відповідно до вимог законодавства КНР і країни призначення, які приймаються Компанією на території КНР, обробляються і пересилаються Компанією Клієнту (іншій особі, вказаною Клієнтом в Особистому кабінеті Turboavia Shop) в країну призначення, обрану Клієнтом (виключно з урахуванням логістичних можливостей Компанії) - масою «брутто» в межах встановлених стандартів і вимог Компанії.
  Міжнародне представництво - склад, адреса якого вказується Клієнтом для доставки в Особистому кабінеті Turboavia Shop (в рамках логістичних можливостей Компанії).
  Забір - послуга прийому-передачі Відправлення від пункту забору транспортної компанії, обраної Продавцем, представнику Компанії.
  Негабарит - Відправлення, вага і/або габарити якого перевищують затверджені в Компанії граничні габаритно-вагові параметри, в зв'язку з чим пересилаються виключно за попереднім інформуванням з боку Клієнта і підтвердженню Компанією з урахуванням того, що дане Відправлення неможливо консолідувати з іншими товарами і воно може бути відправлено виключно окремою посилкою.
  CN 23 - бланк митної декларації, який формується автоматично в Особистому кабінеті Turboavia Shop шляхом консолідації даних, внесених Клієнтом.
  Компанія перевізника - транспортно-логістична компанія, що здійснює отримання переданих Компанією Відправлень Клієнту/іншій особі, вказаною Клієнтом в Особистому кабінеті Turboavia Shop.
  Стандартні Умови Сервісу Turboavia Shop (далі - СУС Turboavia Shop) - сукупність положень та інструкцій використання Особистого кабінету Turboavia Shop, розміщені на веб-сайті www.shop.cn.turboavia.com .
  Баланс доставки - функція в Особистому кабінеті Turboavia Shop, за допомогою використання якої Клієнт здійснює оплату послуг Компанії шляхом самостійного введення даних своєї банківської картки (номер картки, термін її дії та CVV код). Надходження оплачених клієнтом коштів Компанії, а також повернення коштів Компанії Клієнту (у випадках та у спосіб, у цьому Договорі) відображається на Балансі доставки в Особистому кабінеті Turboavia Shop Клієнта.
  РОЗДІЛ I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
  1.1. Згідно з даним Договором і на умовах, визначених ним, Компанія надає Клієнту Послугу міжнародної експрес-доставки.
  На самостійний вибір Клієнта і за додаткову плату (за тарифами Компанії і з урахуванням Програми лояльності) Компанія також може надати Клієнту додаткові послуги, перелік яких визначено цим Договором/веб-сайтом www.shop.cn.turboavia.com
  1.2. Будь-яка послуга, обрана Клієнтом за даним Договором, а також додаткові послуги оплачуються Клієнтом в доларах США одним із способів, зазначених на веб-сайті www.shop.cn.turboavia.com.
  Для деяких видів послуг Компанії Клієнт поповнює Баланс доставки в Особистому кабінеті Turboavia Shop шляхом оплати обраної посилки.
  При здійсненні Клієнтом будь оплати на користь Компанії Клієнт додатково сплачує всі можливі комісії банків, банків-кореспондентів, комісію за конвертацію валюти, а також інші можливі комісії використовуваних Клієнтом для оплати платіжних систем.
  1.3. Клієнт з усією відповідальністю підтверджує, що офіційним каналом зв'язку c Клієнтом буде вважатися його адресу електронної пошти, вказану Клієнтом при реєстрації в Особистому кабінеті Turboavia Shop.
  Клієнт підтверджує, що будь-який електронний лист від Компанії вважається отриманим Клієнтом вчасно і належним способом в момент відправки такого електронного листа від Компанії на електронну пошту Клієнта, вказану їм при реєстрації в особистому кабінеті Turboavia Shop. Клієнт зобов'язується у разі зміни його адреси електронної пошти негайно повідомити про це Компанії шляхом відправки повідомлення на електронну пошту Компанії Info@turboavia.com.
  Сторони домовилися, що Компанія має право інформувати Клієнта про хід виконання послуг шляхом зміни статусу замовлення Клієнта в Особистому кабінеті Turboavia Shop.
  1.4. Клієнт зобов'язується зберігати всі документи, що підтверджують оплату послуг Компанії/оплату за Товар до моменту отримання Клієнтом або іншою особою, зазначеним Клієнтом в Особистому кабінеті Turboavia Shop, Товару/Відправлення безпосередньо в Пункті призначення, зазначеному Клієнтом в Особистому кабінеті Turboavia Shop.
  1.5. У момент укладення даного Договору Клієнт підтверджує, що повністю ознайомлений (на веб-сайті www.shop.cn.turboavia.com) і згоден з: Програмою лояльності Компанії; Тарифами Компанії; списком Додаткових послуг Компанії; Переліком товарів, які заборонені до пересилання поштовими/кур'єрськими службами; Умовами митного оформлення товарів; Переліком заборонених товарів; СУС Turboavia Shop; Політикою рекламації.
  Будь-які послуги Компанії виявляються Клієнту на підставі і з урахуванням положень (пунктів) цього Договору, а також Програми лояльності Компанії, Тарифів Компанії, списку Додаткових послуг Компанії, Переліку товарів, які заборонені до пересилання поштовими/кур'єрськими службами, Умовами митного оформлення товарів, Переліком заборонених товарів, СУС Turboavia Shop, Політикою рекламації, опублікованих на веб-сайті www.shop.cn.turboavia.com.
  Клієнт зобов'язується самостійно відстежувати на веб-сайті www.shop.cn.turboavia.com все без винятку зміни, які вносяться Компанією до Програми лояльності Компанії, Тарифи Компанії, список Додаткових послуг Компанії, Перелік товарів, які заборонені до пересилання поштовими/кур'єрськими службами, Умови митного оформлення товарів, Перелік заборонених товарів, СУС Turboavia Shop, Політику рекламації.
  Зміни вважаються оприлюдненими (опублікованими) і набирають чинности як для Компанії, так і для Клієнта з моменту їх публікації на веб-сайті www.shop.cn.turboavia.com. Компанія також має право повідомити Клієнту про такі зміни в повідомленні, надісланому на електронну пошту Клієнта, вказану їм при реєстрації в Особистому кабінеті Turboavia Shop.
  1.6. Компанія має право без будь-якого узгодження з Клієнтом і постановки його до відома залучати будь-яких третіх осіб, які не є Стороною за цим Договором, для виконання своїх зобов'язань за цим Договором - для будь-якого з видів послуг Компанії.
  1.7. У разі повернення Компанією Клієнту будь-яких грошових коштів, зазначені кошти можуть бути повернуті на Баланс доставки Клієнта в Особистому кабінеті Turboavia Shop або за заявою Клієнта, яке було відправлено на електронну адресу Компанії Info@turboavia.com, - на банківську карту Клієнта.
  Сторони домовилися, що повернення коштів на банківську карту Клієнту здійснюється виключно на ту карту, з якої Клієнтом була здійснена оплата. Повернення коштів Клієнту здійснюється Компанією будь-яким законним способом на території країни, резидентом якої є Клієнт.
  1.8. Будь-які збитки, збиток, шкода, додаткові витрати, які можуть виникнути у Клієнта з виконання Компанією даного Договору, Компанією не відшкодовуються, якщо інше не встановлено цим Договором.
  1.9. Компанія не несе відповідальності за будь-які витрати Клієнта, збитки, збиток, шкоду, які можуть бути нанесені йому внаслідок використання послуг Компанії.
  Компанія не несе відповідальності за будь-які витрати, шкоду, збитки, збитки, завдані Клієнту в результаті використання або неможливості використання послуг Компанії з технічних причин, в тому числі, але не виключно: помилок, пропусків, перерв в роботі веб-сайту www.shop.cn.turboavia.com; видалення файлів, зміни функцій веб-сайту www.shop.cn.turboavia.com; програмних дефектів, затримок в роботі веб-сайту www.shop.cn.turboavia.com
 • 1.10. Компанія не несе відповідальності за дії суміжних служб і сервісів, які використовуються для надання послуг Клієнту, але не належать Компанії, в тому числі, але не виключно: банків, поштових служб, інтернет-провайдерів, поштових сервісів, платіжних систем і т.д.
  1.11. Сторони домовилися, що Клієнт буде використовувати свій Особистий кабінет Turboavia Shop тільки особисто. Проведення будь-яких переговорів з Компанією щодо послуг Компанії, а також будь-яких ситуацій, які можуть виникнути в процесі надання Компанією послуг Клієнту можливо тільки клієнтом особисто, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством, яке застосовується до даного Договору.
  Управління посилками, відправками, замовленнями Клієнт здійснює самостійно за допомогою функціоналу Особистого кабінету Turboavia Shop.
  1.12. Служба клієнтської підтримки Компанії надає тільки консультаційні послуги Клієнту. Вартість будь-якої доставки буде залежати від ваги, габаритів і параметрів Товару у здійсненні, тому при консультації Клієнту Службою клієнтської підтримки може бути озвучена лише орієнтовна вартість доставки за допомогою одного з видів послуг Компанії.
  1.13. Дана оферта Компанії може бути прийнята (акцептована) Клієнтом тільки повністю шляхом приєднання Клієнта до неї. Приєднання Клієнта до даної оферті в частині неможливо.
  РОЗДІЛ II. ПОРЯДОК ТА УМОВИ НАДАННЯ
  ПОСЛУГИ МІЖНАРОДНОЇ ЕКСПРЕС-ДОСТАВКИ
  2.1. Компанія надає Клієнту послугу по організації міжнародної експрес-доставки Товарів/Відправлень, які придбані Клієнтом на території КНР і доставляє Відправлення до Пункту призначення, зазначеного Клієнтом в Особистому кабінеті Turboavia Shop (виключно в рамках логістичних можливостей Компанії).
  2.2. Компанія зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором та СУС Turboavia Shop, надати Клієнту Послугу міжнародної експрес-доставки, а Клієнт зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором та СУС Turboavia Shop, прийняти та оплатити зазначену послугу.
  2.3. В рамках Послуги міжнародної експрес-доставки Клієнту може бути надана одна або кілька (одноразово) із зазначених нижче послуг:
  2.3.1. надання Клієнту адреси складу Міжнародного представництва для організації доставки Відправлень (придбаних Клієнтом на території КНР) за вказаною Клієнтом в Особистому кабінеті Turboavia Shop адресою;
  2.3.2. послуга прийняття Відправлень на складі Міжнародного представництва;
  2.3.3. послуга обробки Відправлень, яка включає в себе застосування всіх видів додаткових послуг, передбачених цим Договором/зазначених на веб-сайті www.shop.cn.turboavia.com, в тому числі їх зберігання і відвантаження;
  2.3.4. послуга доставки Відправлення зі складу Міжнародного представництва в ММПО України в м Львів;
  2.3.5. послуга передачі Відправлення з ММПО перевізнику для забезпечення доставки Відправлення Клієнту в країну призначення;
  2.3.6. послуга митного оформлення Відправлень.
  Клієнт підтверджує, що йому зрозуміло повною мірою, що Послуга міжнародного експрес-доставки буде складатися з одного або декількох видів послуг, описаних в даному пункті Договору (пункт 2.3.), Які будуть обрані Клієнтом, що як наслідок сформує вартість Послуги Міжнародної експрес- доставки в кожному конкретному випадку.
  2.4. Права і обов'язки Компанії
  2.4.1. Компанія зобов'язується надати Клієнту послугу належної якості та у спосіб, визначений цим Договором, СУС Turboavia Shop.
  2.4.2. За заявою Клієнта, оформленим відповідно до Політики рекламації, Компанія має право прийняти рішення про рекламації та відшкодувати Клієнту завдані йому втрати.
  2.4.3. Компанія має право в односторонньому порядку припинити надання Послуги міжнародної експрес-доставки в разі порушення Клієнтом умов цього Договору та/або СУС Turboavia Shop. Збитки, шкода, шкода в такому випадку Компанією Клієнту не відшкодовуються.
  2.4.4. Компанія має право без будь-якого узгодження з Клієнтом і постановки його до відома залучати будь-яких третіх осіб, які не є Стороною за цим Договором для виконання Послуги міжнародної експрес-доставки (в тому числі, але не виключно: експедиторів, перевізників, митних брокерів, поштові служби, компанії, які надають поштові послуги і тд).
  2.4.5. Компанія в разі необхідності і виключно з метою виконання своїх зобов'язань за цим Договором має право запросити у Клієнта, а Клієнт зобов'язаний протягом 24-х годин надати додаткові документи, що підтверджують особу Клієнта та/або особистість особи, на ім'я/адреса якого Клієнт направив Відправлення, а також законність скоєних покупок і законність використання Клієнтом банківської карти, з якою здійснювалась оплата.
  Вимога Компанією додаткових документів та інформації від Клієнта та його обов'язок такі дані надати також може бути застосовано Компанією з метою запобігання незаконним діям з банківськими картами.
  2.4.6. Склад Компанії в КНР не зобов'язаний відправити Відправлення клієнта в найближчу дату здійснення рейсу. Склад Компанії в КНР має право змінити дату відправки Відправлення без пояснення причин. Сторони домовилися, що в такому випадку Компанія не відшкодовує Клієнтові збитки, збиток, шкода, що виник внаслідок цих обставин, а також не виплачує будь-які компенсації.
  2.5. Права і обов'язки Клієнта
  2.5.1. Клієнт зобов'язаний у встановлений цим Договором термін та в один із способів, зазначених на сайті www.shop.cn.turboavia.com або в даному Договорі сплатити Компанії Послугу міжнародної експрес-доставки.
  2.5.2. Клієнт зобов'язаний надати Компанії та/або Міжнародному представництву достовірну інформацію про зміст Відправлення, а також про інші його характеристики.
  2.5.3. Клієнт зобов'язаний відшкодувати збитки, збиток, шкода, завдані Компанії або/або третім особам, залученим Компанією для виконання зобов'язань за цим Договором, внаслідок надання Клієнтом неправдивої (недостовірної) інформації про зміст/характері Відправлення або персональних даних користувача Особистого кабінету Turboavia Shop.
  2.5.4. Клієнт не має права використовувати Послугу міжнародної експрес-доставки для перевезення будь-яких предметів, речовин, зазначених у Списку заборонених до перевезення товарів, а також будь-яких предметів, речовин, обіг яких обмежено або заборонено, а також для здійснення незаконних дій/злочинів.
  2.5.5. Клієнт має право запросити у Компанії інформацію про хід і стадіях виконання Компанії Послуги міжнародної експрес-доставки шляхом відправки повідомлення в чат-бот Компанії або шляхом здійснення дзвінка на номер телефону Компанії, вказаний на веб-сайті www.shop.cn.turboavia.com. Сторони домовилися, що в разі наявності у Клієнта скарг, претензій Клієнт зобов'язується відправити Компанії лист на електронну адресу: Info@turboavia.com.
  2.5.6. Якщо протягом 3 (трьох) місяців Клієнт не забирає Товар, він утилізується, на що Клієнт дає повне, беззастережне доручення і згоду. Сторони домовилися, що в такому разі збитки, збиток, шкоду Клієнту Компанією не відшкодовуються.
  2.6. Вартість послуг і порядок оплати
  2.6.1. Тарифи за надання Компанією Послуги міжнародної експрес-доставки, а також тарифи на додаткові послуги публікуються Компанією на веб-сайті www.shop.cn.turboavia.com. Клієнт зобов'язаний самостійно відстежувати всі зміни в цій частині на веб-сайті www.shop.cn.turboavia.com.
  2.6.2. Остаточна вартість Послуги міжнародної експрес-доставки формується шляхом підсумовування обраних Клієнтом основних і додаткових послуг і генерації відповідного рахунку в Особистому кабінеті Turboavia Shop Клієнта.
  2.6.3. У разі некоректного поповнення Балансу доставки Особистого кабінету Turboavia Shop з боку Клієнта, останній для повернення коштів повинен звернутися в Службу підтримки Компанії на електронну адресу: Info@turboavia.com.
  2.6.4. Розрахунок вартості послуги доставки Відправлення зі складу Міжнародного представництва в Пункт призначення проводиться за фактичною вагою або об'ємному (розраховується за формулою, зазначеної на сайті www.shop.cn.turboavia.com) сформованого Клієнтом після його обробки співробітниками складу за вказівкою Клієнта, з урахуванням ваги і габаритів упаковки.
  2.7. Відповідальність Компанії
  2.7.1. Відповідальність Компанії обмежується цим Договором та Політикою рекламації, опублікованій на сайті www.shop.cn.turboavia.com.
  2.7.2. Компанія не несе відповідальності за:
  2.7.2.1. недостачу Отруєння (за кількістю міститься - предметів) або невідповідність вкладення опису при цілісності зовнішньої упаковки, якщо посилка оформлена на доставку як «відправка в один клік» (готовий вантаж);
  2.7.2.2. пошкодження або внутрішню нестачу Відправлення (за кількістю міститься - предметів), які сталися внаслідок недотримання Клієнтом та/або Продавцем вимог по його упаковці та/або маркування, якщо посилка оформлена на доставку як «відправка в один клік» (готовий вантаж);
  2.7.2.3. недотримання термінів доставки Відправлення в ММПО України через неналежне оформлення Відправлення Клієнтом в Особистому кабінеті Turboavia Shop або CN 23, що регулюється в СУС Turboavia Shop;
  2.7.2.4. пошкодження Відправлення, які відбулися в результаті його надходження на склад Міжнародного представництва і/або його передачі до перевезення без вказівки в товарно-супровідних документах на його особливі властивості, характеристик, які потребують особливих умов або дій для його збереження і цілісності при перевезенні та/або зберіганні;
  2.7.2.5. втрату Відправлення (або його частини), якщо буде встановлено, що такий факт був зафіксований після вручення Відправлення Клієнту або особі, вказаній Клієнту в Особистому кабінеті Turboavia Shop, але при цьому були дотримані наступні умови: замовлення прийняте і Відправлення доставлено з дотриманням всіх встановлених вимог, при цьому відсутнє зовнішнє пошкодження його пакування;
  2.7.2.6. пошкодження Відправлення при його транспортуванні, що було обумовлено його перепакуванням при його поділі та/або видаленні додаткової упаковки за запитом або за погодженням з Клієнтом;
  2.7.3. Компанія не несе відповідальність за будь-які можливі наслідки (в тому числі, пошкодження Отруєння, деформація і тд) в разі використання Продавцем неналежної упаковки Відправлення (упаковки, що не відповідає особливостям Відправлення, його вазі або встановленим стандартам, технічним умовам, вимогам до упаковки Відправлення) і відсутністю спеціального маркування.
  2.7.4. Компанія не несе відповідальності за збитки, збиток, шкоду, заподіяну Клієнту внаслідок використання Послуги міжнародної експрес-доставки незалежно від характеру їх походження.
  2.7.5. Відповідальність Компанії за збереження Відправлення припиняється в момент його вручення Клієнту або особі, вказаній Клієнтом в Особистому кабінеті Turboavia Shop.
  2.7.6. У разі затримки доставки Відправлення з вини Компанії, компенсації Клієнтові проводяться відповідно до Політики рекламації, викладеної на сайті www.shop.cn.turboavia.com.
  2.7.7. При здійсненні Клієнтом Відправлення, зміст якого належить до забороненого до ввезення в країну, резидентом якої є Клієнт/Країна, яка яка є Пунктом призначення, Компанія в праві відмовити в наданні послуг Клієнту. Претензії Клієнта в такому випадку щодо відсутності доставки Відправлення, його конфіскації Компанією не приймаються і вартість послуг Компанії Клієнту не повертається. Так Сторони домовилися в момент укладення даного Договору, вважають цей пункт справедливим і зобов'язалися його дотримуватися.
  2.8. Відповідальність Клієнта
  2.8.1. Клієнт несе повну відповідальність за збитки, шкоду, збитки завдані третім особам, Відправлення яких перевозилися або зберігалися разом з Відправленням Клієнта, яке містило у вкладенні будь-якого типу хімічні речовини, кислоти, інші небезпечні/небезпечні хімічні сполуки/елементи.
  2.8.2. У разі застосування фінансових санкцій, штрафів, пені, чи інших фінансових стягнень, передбачених Митним кодексом України/інших країн та іншими нормативними актами України/інших країн щодо Компанії та/або залучених нею для виконання своїх зобов'язань третіх осіб, які виникли внаслідок надання клієнтом неповної та/або недостовірної інформації, документів, здійсненням інших порушень з боку Клієнта, а також у зв'язку з несвоєчасним наданням клієнтом необхідних для декларування документів і/або інформації, Клієнт несе повну відповідальність перед Компанією у вигляді штрафу в розмірі суми, яка дорівнює сумі фінансової санкції, що застосована до Компанії (або третім особам, залученим Компанією для виконання зобов'язань за цим Договором), або сумі інших видів фінансової відповідальності, застосованих до Компанії або до залучених Компанією третім особам.
  2.8.3. Сторони домовилися, що зобов'язання Компанії перед Клієнтом є закінченими, а Послуга міжнародної експрес-доставки наданої в повному обсязі в момент отримання Клієнтом Відправлення в Пункті призначення, вказаному ним в Особистому кабінеті Turboavia Shop або в момент отримання Відправлення особою, вказаною Клієнтом в Особистому кабінеті Turboavia Shop і в Пункті призначення, зазначеному Клієнтом в Особистому кабінеті Turboavia Shop.
  РОЗДІЛ III. ФОРС МАЖОР
  3.1. Кожна із Сторін звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком форс-мажорних обставин.
  Форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні і невідворотні обставини, які об'єктивно унеможливлюють виконання зобов'язань (як повністю, так і в частині) за даним договором, в тому числі, але не виключно:
  • війна, загроза війни, збройний конфлікт або серйозна загроза такого конфлікту, в тому числі, але не виключно - блокадами, військове ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, громадські хвилювання, акти тероризму, диверсії, піратство, громадські заворушення, іноземні вторгнення, блокада, революція, державний переворот, заколот, повстання, масові заворушення, громадянська війна, акти громадянської непокори, техногенні катастрофи, ядерні катастрофи;
  • введення в державі надзвичайного стану, надзвичайної ситуації, карантину, комендантської години;
  • виняткові погодні умови, в тому числі, але не виключно - стихійні лиха, землетруси, повені, цунамі, торнадо, сильний шторм, циклон, ураган, заморозки, замерзання моря, замерзання проток, замерзання портів, замерзання перевалів, землетрусу, блискавки, пожежі, посухи, просідання ґрунту, обвали; сильний туман, сильний снігопад;
  • заборона (обмеження) експорту/імпорту, санкції, ембарго, закриття морських проток, закриття для польоту повітряних зон, закриття портів;
  • експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадські демонстрації, блокада, страйк, аварія;
  • протиправні кримінальні дії третіх осіб, в результаті яких сталася пожежа, вибух, перебої в роботі транспорту, а також інші незаконні дії;
  • нормативно-правові акти органів державної влади і/або органів місцевого самоврядування, закони держави, які змінюють існуючий порядок роботи будь-якого транспорту, зв'язку, порядок виконання зобов'язань по будь-яким зовнішньоекономічними угодами.
 • 3.2. Сторона, яка зіткнулася в форс-мажорними обставини, зобов'язана не пізніше 48 годин з моменту виникнення таких обставин повідомити іншу Сторону за даним Договором. Якщо з форс-мажорними обставинами зіткнулася Компанія, то вона повідомляє про це Клієнта шляхом направлення повідомлення в Особистий кабінет Turboavia Shop (або шляхом поновлення статусу в Особистому кабінеті Turboavia Shop) або на електронну пошту Клієнта, вказану їм при реєстрації в Особистому кабінеті Turboavia Shop. Якщо з форс-мажорними обставинами зіткнувся Клієнт, то він повідомляє про це Компанію на електронну пошту: Info@turboavia.com
  3.3. Документом, який підтверджує виникнення форс-мажорних обставин є документ, який виданий уповноваженим законом органом тієї країни, на території якої виникли форс-мажорні обставини. Сторони також домовилися, що в разі, якщо Компанія зіткнеться з форс-мажорними обставинами, то підтверджує ці обставини документ може бути виданий не тільки Компанії, але і третій особі, яке Компанія залучила для виконання зобов'язань за цим Договором і такий документ приймається Клієнтом як підтвердження.
  РОЗДІЛ IV. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ, ЗАКОНОДАВСТВО
  4.1. У разі виникнення розбіжностей і суперечок, пов'язаних з виконанням даного Договору, Сторони вирішують їх шляхом переговорів.
  4.2. У разі неможливості вирішення спорів шляхом переговорів, суперечки вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством України, а також із застосуванням норм законодавства України та на території України.
  РОЗДІЛ V. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ
  5.1. Інформація та будь-які дані, отримані від Клієнта за цим Договором, можуть бути використана Компанією виключно для виконання зобов'язань Компанії за цим Договором.
  5.2. Клієнт дає повний і безумовний дозвіл Компанії на те, щоб Компанія зв'язувалася з Клієнтом (по мобільному телефону, по електронній пошті) для уточнення будь-яких питань, пов'язаних з наданням Компанією послуг Клієнту за даним Договором. Клієнт також дає дозвіл Компанії на використання наданих їм особистих даних, їх обробку з метою виконання компанією всіх зобов'язань за цим Договором.
  5.3. Клієнт підтверджує, що йому зрозуміло повною мірою, що Компанія не зберігає дані банківських карт Клієнта, термінів дії цих карт, а також CVV кодів до цих карт.
  РОЗДІЛ VI. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ
  6.1. Терміни та визначення, які використовуються в даному Договорі з великої літери є конкретними термінами і визначеннями і мають таке значення, яке визначено для них в даному Договорі як в одиничному, так і в множинному значенні.
  6.2. Даний Договір є укладеними між Сторонами в момент реєстрації Клієнта в Особистому кабінеті Turboavia Shop (акцепт).
  Договір діє з моменту його укладення до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.
  6.3. Сторони підтверджують, що зміст даної Угоди не суперечить моральним засадам суспільства, цивільного законодавства; особи, які уклали даний Договір, мають необхідний обсяг цивільної дієздатності; волевиявлення Сторін Договору є вільним і відповідає їх внутрішній волі; Договір спрямований на реальне настання правових наслідків, обумовлених ним; Договір не порушує публічний порядок; Договір не укладено під дією помилки, тяжкої обставини або на вкрай невигідних умовах; Договір не укладено під дією обману, зловживання довірою або насильства; Договір не укладено в результаті зловмисної домовленості представника однієї Сторони з іншою Стороною; значення всіх слів, термінів і визначень в даному Договорі Сторонам зрозумілі, значення всіх слів, термінів і визначень в даному Договорі Сторонам зрозумілі однаково.
  6.4. Сторони підтверджують, що даний Договір відповідає їх внутрішній волі, а також укладений ними добровільно без будь-якого впливу третіх осіб. Особи, які уклали даний Договір, знаходяться в урівноваженому психічному стані. Сторони підтверджують, що Договір укладений на вигідних умовах для кожної із Сторін.
  РОЗДІЛ VII: РЕКВІЗИТИ ПІДПРИЄМСТВА:
  LUYA INTARNATIONAL TRADE CO. , LIMITED

RM 2902, 29/F HO KING COMM CTR

2-16 FA TUEN ST MONGKOK KLN

HONG KONG

E-mail: CHUNTUNG_HK@163.com

TEL: +8613527844064 • ПУБЛІЧНА ОФЕРТА ПОСЛУГИ ВИКУПУ ТОВАРІВ
  LUYA INTARNATIONAL TRADE CO. , LIMITED, далі - Компанія, з одного боку, і фізична особа/фізична особа-підприємець/юридична особа, далі - Клієнт, з іншого боку, а разом - Сторони, уклали цей договір (далі - Договір) про наступне.
  Терміни та визначення, що використовуються в даному Договорі, сенс слів яких і значення яких Сторонами зрозумілі і зрозумілі однаково:
  Оферта - пропозиція Компанії, адресована необмеженому колу осіб про укладення даного Договору шляхом приєднання до нього за допомогою Акцепту.
  Акцепт - повна і безумовна згода Клієнта про прийняття оферти Компанії в цілому, яка виражається в діях Клієнта по реєстрації в Особистому кабінеті Turboavia Shop без фіксування підпису на даному Договорі.
  Особистий кабінет Turboavia Shop - розділ, доступний авторизованому користувачеві (Клієнту) за допомогою онлайн-доступу в мережі Інтернет на веб-сайті www.shop.cn.turboavia.com
 • Послуга викупу товарів - послуга, яка полягає в придбанні Компанією від свого імені, але коштом Клієнта і за вибором Клієнта, Товару в інтернет-магазинах: www.taobao.com, www.1688.com, www.tmall.com, www.yangkeduo .com, а також в організації доставки обраного і оплаченого Клієнтом Товару до склада Компанії в Китайській Народній Республіці (КНР).
  Продавці/Продавець - інтернет-магазини: www.taobao.com, www.1688.com, www.tmall.com, www.yangkeduo.com.
  Ціна - грошова сума, яка складається з: вартості Товару, Комісії Компанії, а також вартості послуг Компанії по організації доставки Товару до склада Компанії в КНР.
  Комісія - грошова винагорода Компанії за кожну послугу окремо, яка стягується Компанією в розмірі (згідно з тарифами Компанії) і одним із способів, встановлених на веб-сайті www.shop.cn.turboavia.com , а також з урахуванням Програми лояльності, яка розміщена на сайті www.shop.cn.turboavia.com.
  Товар - матеріальний об'єкт, інформація про який міститься на веб-сайті www.shop.cn.turboavia.com або інтернет-магазинах: www.taobao.com, www.1688.com, www.tmall. com, www.yangkeduo.com.
  Стандартні Умови Сервісу Turboavia Shop (далі - СУС Turboavia Shop) - сукупність положень та інструкцій використання Особистого кабінету Turboavia Shop, розміщені на веб-сайті www.shop.cn.turboavia.com .
  Баланс викупу - функція в Особистому кабінеті Turboavia Shop, за допомогою використання якої Клієнт здійснює оплату послуг Компанії шляхом самостійного введення даних своєї банківської картки (номер картки, термін її дії та CVV код). Надходження оплачених клієнтом коштів Компанії, а також повернення коштів Компанії Клієнту (у випадках та у спосіб, у цьому Договорі) відображається на Балансі викупу в Особистому кабінеті Turboavia Shop Клієнта.
  РАЗДІЛ I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
  1.1. Згідно даного Договору і на умовах, визначених ним, Компанія надає Клієнту Послугу викупу товарів. На самостійний вибір Клієнта і за додаткову плату (згідно з тарифами Компанії і з урахуванням Програми лояльності) Компанія також може надати Клієнту додаткові послуги (в рамках Послуги викупу товарів), перелік яких визначено цим Договором/веб-сайтом www.shop.cn.turboavia.com.
  1.2. Будь-яка послуга, обрана Клієнтом за даним Договором, а також додаткові послуги оплачуються Клієнтом в доларах США одним із способів, зазначених на веб-сайті www.shop.cn.turboavia.com. Для деяких видів послуг Компанії Клієнт поповнює Баланс викупу в Особистому кабінеті Turboavia Shop і дає Компанії повну та безумовну згоду на самостійне списання Компанією коштів з Балансу викупу Клієнта в Особистому кабінеті Turboavia Shop. При здійсненні Клієнтом будь-якої оплати на користь Компанії, Клієнт додатково сплачує всі можливі комісії банків, банків-кореспондентів, комісію за конвертацію валюти, а також інші можливі комісії використовуваних Клієнтом для оплати платіжних систем.
  1.3. Клієнт з усією відповідальністю підтверджує, що офіційним каналом зв'язку c Клієнтом буде вважатися його адрес електронної пошти, вказана Клієнтом при реєстрації в Особистому кабінеті Turboavia Shop. Клієнт підтверджує, що будь-який електронний лист від Компанії вважається отриманим Клієнтом вчасно і належним способом в момент відправки такого електронного листа від Компанії на електронну пошту Клієнта, вказану їм при реєстрації в особистому кабінеті Turboavia Shop. Клієнт зобов'язується у разі зміни його адреси електронної пошти негайно повідомити про це Компанію шляхом відправки повідомлення на електронну пошту Компанії Info@turboavia.com. Сторони домовилися, що Компанія має право інформувати Клієнта про хід виконання послуг шляхом зміни статусу замовлення Клієнта в Особистому кабінеті Turboavia Shop.
  1.4. Клієнт зобов'язується зберігати всі документи, що підтверджують оплату послуг Компанії/оплату за Товар до момента отримання Клієнтом або іншою особою, зазначеним Клієнтом в Особистому кабінеті Turboavia Shop, Товару/Відправлення.
  1.5. У момент укладення даного Договору Клієнт підтверджує, що повністю ознайомлений (на веб-сайті www.shop.cn.turboavia.com) і згоден з: Програмою лояльності Компанії; Тарифами Компанії; списком Додаткових послуг Компанії; Переліком товарів, які заборонені до пересилання поштовими/кур'єрськими службами; Умовами митного оформлення товарів; Переліком заборонених товарів; СУС Turboavia Shop; Політикою рекламації. Будь-які послуги Компанії надаються Клієнту на підставі і з урахуванням положень (пунктів) цього Договору, а також Програми лояльності Компанії, Тарифів Компанії, списку Додаткових послуг Компанії, Переліку товарів, які заборонені до пересилання поштовими/кур'єрськими службами, Умовами митного оформлення товарів, Переліком заборонених товарів, СУС Turboavia Shop, Політикою рекламації, опублікованих на веб-сайті www.shop.cn.turboavia.com. Клієнт зобов'язується самостійно відстежувати на веб-сайті www.shop.cn.turboavia.com все без винятку зміни, які вносяться Компанією до Програми лояльності Компанії, Тарифи Компанії, список Додаткових послуг Компанії, Перелік товарів, які заборонені до пересилання поштовими / кур'єрськими службами, Умови митного оформлення товарів, Перелік заборонених товарів, СУС Turboavia Shop, Політику рекламації. Зміни вважаються оприлюдненими (опублікованими) і набрати чинності як для Компанії, так і для Клієнта з моменту їх публікації на веб-сайті www.shop.cn.turboavia.com. Компанія також має право повідомити Клієнту про такі зміни в повідомленні, надісланому на електронну пошту Клієнта, вказану їм при реєстрації в Особистому кабінеті Turboavia Shop.
  1.6. Компанія має право без будь-якого узгодження з Клієнтом і постановки його до відома залучати будь-яких третіх осіб, які не є Стороною за цим Договором, для виконання своїх зобов'язань за цим Договором - для будь-якого з видів послуг Компанії.
  1.7. У разі повернення Компанією Клієнту будь-яких грошових коштів, зазначені кошти можуть бути повернені або на Баланс викупу Клієнта в Особистому кабінеті Turboavia Shop або за заявою Клієнта, яка була відправлено на електронну адресу Компанії Info@turboavia.com - на банківську карту Клієнта.
  Сторони домовилися, що повернення коштів на банківську карту Клієнту здійснюється виключно на ту карту, з якої Клієнтом була здійснена оплата. Повернення коштів Клієнту здійснюється Компанією будь-яким законним способом на території країни, резидентом якої є Клієнт.
  1.8. Будь-які збитки, шкоду, додаткові витрати, які можуть виникнути у Клієнта з виконання Компанією даного Договору, Компанією не відшкодовуються, якщо інше не встановлено цим Договором.
  1.9. Компанія не несе відповідальності за будь-які витрати Клієнта, збитки, шкоду, які можуть бути нанесені йому внаслідок використання послуг Компанії.
  Компанія не несе відповідальності за будь-які витрати, шкоду, збитки, завдані Клієнту в результаті використання або неможливості використання послуг Компанії з технічних причин, в тому числі, але не виключно: помилок, пропусків, перерв в роботі веб-сайту www.shop.cn.turboavia.com; видалення файлів, зміни функцій веб-сайту www.shop.cn.turboavia.com; програмних дефектів, затримок в роботі веб-сайту www.shop.cn.turboavia.com; при передачі даних, при внесенні Компанією змін на веб-сайт www.shop.cn.turboavia.com.
  1.10. Компанія не несе відповідальності за дії суміжних служб і сервісів, які використовуються для надання послуг Клієнту, але не належать Компанії, в тому числі, але не виключно: банків, поштових служб, інтернет-провайдерів, поштових сервісів, платіжних систем і т.д.
  1.11. Сторони домовилися, що Клієнт буде використовувати свій Особистий кабінет Turboavia Shop тільки особисто. Проведення будь-яких переговорів з Компанією щодо послуг Компанії, а також будь-яких ситуацій, які можуть виникнути в процесі надання Компанією послуг Клієнту можливо тільки клієнтом особисто, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством, яке застосовується до даного Договору.
  Управління посилками, відправками, замовленнями Клієнт здійснює самостійно за допомогою функціоналу Особистого кабінету Turboavia Shop.
  1.12. Служба клієнтської підтримки Компанії надає тільки консультаційні послуги Клієнту. При наданні консультації Клієнту Службою клієнтської підтримки може бути озвучена лише орієнтовна вартість послуг Компанії.
  1.13. Дана оферта Компанії може бути прийнята (акцептована) Клієнтом тільки повністю шляхом приєднання Клієнта до неї. Приєднання Клієнта до даної оферті в частині неможливо.
  1.14. Послуга викупу товару вважається виконаною Компанією вчасно і належним способом в момент оплати коштів на рахунок продавця.
  РОЗДІЛ II. ПОСЛУГА ВИКУПУ ТОВАРІВ
  2.1. Компанія надає Клієнту послугу з придбання від свого імені, але коштом Клієнта і за вибором Клієнта Товару в інтернет-магазинах: www.taobao.com, www.1688.com, www.tmall.com, www.yangkeduo.com, а також в організації доставки обраного і оплаченого Клієнтом Товару до склада Компанії в Китайській Народній Республіці (далі по тексту Договору -КНР).
  Доставка Товару від склада Компанії в КНР до будь-якого іншого пункту призначення, необхідного Клієнту, в Послугу викупу товару не входить.
  Порядок, правила, а також інші положення надання Клієнту послуги доставки Товару від склада Компанії в КНР до іншого пункту, зазначеного Клієнтом у Особистому кабінеті Turboavia Shop даним Договором не регулюються і в вартість Послуги викупу товарів не входять.
  2.2. Порядок замовлення Клієнтом Послуги викупу товарів:
  2.2.1. Клієнт, за допомогою використання веб-сайту www.shop.cn.turboavia.com або самостійно в інтернет-магазинах: www.taobao.com, www.1688.com, www.tmall.com, www. yangkeduo.com вибирає Товар, який він має намір придбати і який буде викуплений і доставлений Компанією до її склада в КНР.
  2.2.2. Сторони домовилися, що Компанія приступає до виконання Послуги викупу товару для Клієнта з моменту отримання Компанією від Клієнта Ціни за дану послугу. Ціна оплачується Клієнтом в доларах США одним із способів, зазначених у даному Договорі, а також на веб-сайті www.shop.cn.turboavia.com.
  2.2.3. Клієнт підтверджує, що йому зрозуміло повною мірою і з усією відповідальністю, що весь Товар, інформація про який розміщена на веб-сайті www.shop.cn.turboavia.com не є власністю Компанії. Клієнт також підтверджує, що йому зрозуміло, що на момент здійснення ним замовлення Товару через веб-сайт www.shop.cn.turboavia.com Товар, розміщений в інтернет-магазинах www.taobao.com, www.1688.com, www.tmall.com, www.yangkeduo.com може відрізнятися від наявного на веб-сайті www.shop.cn.turboavia.com за ціною, комплектності, кольором, розмірами і будь-яким іншим можливим параметрам.
  Клієнт підтверджує, що йому зрозуміло повною мірою і з усією відповідальністю, що можлива наявність зазначених розбіжностей обумовлено технологічною системою роботи веб-сайту www.shop.cn.turboavia.com і можливих тимчасових затримок оновлення інформації при синхронізації з інформацією в інтернет-магазинах www.taobao.com, www.1688.com, www.tmall.com, www.yangkeduo.com.
  2.2.4. Клієнт підтверджує, що йому зрозуміло повною мірою і з усією відповідальністю, що Компанія не гарантує наявності обраного Клієнтом Товару в інтернет-магазинах www.taobao.com, www.1688.com, www.tmall.com, www.yangkeduo.com в тому числі - за розміром, кольором якості і іншим можливим параметрам це поза межами відповідальності Компанії.
  2.2.5. Клієнту за його додатковим запитом в Особистому кабінеті Turboavia Shop і за додаткову плату в рамках Послуги викупу товарів може бути надана додаткова послуга Компанії з перевірки Товару на складі в КНР шляхом фотографування Товару і відправки цих фотографій клієнту. Вартість такої додаткової послуги встановлена ​​на веб-сайті www.shop.cn.turboavia.com.
  2.2.6. Клієнт підтверджує, що йому зрозуміло повною мірою і з усією відповідальністю, що в разі, якщо який-небудь з Продавців не матиме можливості доставити замовлений Клієнтом Товар на склад, який використовується Компанією в КНР, Компанія не матиме можливості надати Клієнту Послугу викупу товарів і дана послуга буде скасована Компанією в односторонньому порядку. Ціна, сплачена Клієнтом, буде повернута Клієнту на Баланс викупу Клієнта в Особистому кабінеті Turboavia Shop і надалі на банківську карту Клієнта (за наявності заяви Клієнта, відправленої на електронну пошту Компанії Info@turboavia.com). Спосіб повернення коштів - будь-який законний спосіб на території країни, резидентом якої є Клієнт. Сторони домовилися, що в такому разі збитки, шкоду Клієнту Компанією не відшкодовуються.
  2.2.7. Клієнт несе повну і самостійну відповідальність за відповідність набувається ним Товару умовам доставки будь-яких поштових служб, а також митного законодавства країни, в якій клієнт знаходиться, включаючи габарити, вага і зміст Товару, інші габарити і вага поштової тари, необхідної для пересилання Товару Клієнту будь-якої поштової/кур'єрською службою.
  2.2.8. У разі, якщо замовлений Клієнтом Товар не відповідає правилам міжнародного перевезення товарів, його викуп може бути скасований Компанією в односторонньому порядку. Сторони домовилися, що в такому разі збитки, шкоду Клієнту Компанією не відшкодовуються.
  2.2.9. При наданні Послуги викупу товарів, оформленої Клієнтом через функціонал «Оплата друга», Компанія не проводить переговори з Продавцем, не домовляється про повторну оплату або про аукціонну ціну для Клієнта.
  2.2.10. При скасуванні Клієнтом замовлення на Послугу викупу товарів, оформленого через функціонал «Оплата друга» на веб-сайті, повернення коштів на Баланс викупу Клієнта можливий тільки після надання Клієнтом даних, що підтверджують повернення коштів на рахунок Компанії (Клієнт надає Компанії скріншот з веб-сайту www.1688.com згодом і сумою транзакції), а також після підтвердження надходження коштів на наш рахунок.
  При скасуванні Клієнтом замовлення, оформленого через функціонал «Оплата друга» WeChat, повернення коштів на Баланс викупу Клієнта можливий після надання Клієнтом скриншота переказу коштів Продавцем на рахунок Компанії і підтвердження надходження коштів.
  2.2.11. У разі невідповідності Товарів, оформлених через функціонал «Оплата друга» на веб-сайті або WeChat, переговори з Продавцем і питання невідповідності Клієнт вирішує самостійно. Компанія не несе відповідальності за невідповідність товарів.
  2.2.12. Компанія не несе відповідальність в разі відправки Продавцем одного замовлення різними посилками, неповної відправки замовлення, або надання одного трек-номера до замовлень різних Клієнтів. Для вирішення проблемної ситуації Клієнт звертається до Служби Підтримки Компанії, на основі звернення створюється запит до Продавця. Додаткові трек-номера, надані під час довідправки Товару Продавцем, Клієнт зобов'язується вносити в кабінет самостійно.
  2.3. Порядок проведення розрахунків
  2.3.1. За Послугу викупу товарів Клієнт оплачує Компанії Ціну в доларах США. Оплата Клієнтом послуг Компанії здійснюється шляхом використання (поповнення) Клієнтом Балансу викупу або іншим способом, доступним на сайті Turboavia Shop .
  2.3.2. При оплаті Компанії Ціни Клієнт додатково сплачує всі можливі комісії банків, банків-кореспондентів, комісія за конвертацію валюти, а також інші можливі комісії використовуваних Клієнтом для оплати платіжних систем.
  2.4. Права і обов'язки Компанії
  2.4.1. Компанія має право інформувати Клієнта про стадії виконання Послуги викупу товарів за допомогою оновлення статусів в Особистому кабінеті Turboavia Shop або шляхом відправлення електронних повідомлень на електронну пошту Клієнта, вказану їм при реєстрації в Особистому кабінеті Turboavia Shop.
  У разі відсутності замовлених Клієнтом через Особистий кабінет Turboavia Shop Товарів на складі Продавця, Компанія має право анулювати даний Товар з замовлення Клієнта, повідомивши про це останнього шляхом направлення повідомлення на електронну адресу Клієнта, вказану ним при реєстрації в Особистому кабінеті Turboavia Shop або шляхом зміни статусу в особистому кабінеті Turboavia Shop.
  В такому випадку Ціна, сплачена Клієнтом, повертається останньому на його Баланс викупу в Особистому кабінеті Turboavia Shop або на банківську карту Клієнта (за наявності заяви Клієнта, відправленої на електронну пошту Компанії Info@turboavia.com). Спосіб повернення коштів - будь-який законний спосіб на території країни, резидентом якої є Клієнт. Сторони домовилися, що в такому разі збитки, шкоду Клієнту Компанією не відшкодовуються.
  2.4.2. У разі, якщо Продавець в період 7-10 робочих днів не відправив Товар на склад Компанії в КНР, внаслідок чого затримується надання послуги Клієнту, Компанія має право анулювати зазначений Товар із замовлення Клієнта і змінити статус замовлення на «Повернуто». Сплачена Клієнтом Ціна (за вирахуванням Комісії) буде повернута останньому на його Баланс викупу в Особистому кабінеті Turboavia Shop або на банківську карту Клієнта (за наявності заяви Клієнта, відправленої на електронну пошту Компанії Info@turboavia.com). Спосіб повернення коштів - будь-який законний спосіб на території країни, резидентом якої є Клієнт. Сторони домовилися, що в такому разі збитки, шкоду Клієнту Компанією не відшкодовуються. Комісія, сплачена Клієнтом Компанії, Клієнту не повертається.
  2.4.3. Компанія зобов'язується прийняти Товар на склад в КНР. У разі, якщо Товар пошкоджений, не відповідає даним замовлення Клієнта, не відповідає правилам міжнародного перевезення товарів, Компанія інформує від цього Клієнта шляхом поновлення статусу в Особистому кабінеті Turboavia Shop «невідповідність», вказує причину такої невідповідності, а також надає фото. В такому випадку Компанія має право утилізувати Товар, на що Клієнт дає їй беззастережне і безумовне доручення і згоду. Ціна, сплачена Клієнтом, останньому не повертається, збитки, шкоду Клієнту Компанією не відшкодовуються.
  2.5. Права та обов'язки Клієнта
  2.5.1. Клієнт зобов'язується своєчасно і в повному обсязі надавати достовірну інформацію, необхідну для надання Компанією Послуги викупу товарів. У разі нестачі такої інформації або сумнівів в її достовірності, Компанія має право призупинити надання Послуги викупу товарів до з'ясування необхідної інформації. В такому випадку Товар зберігається на складі Компанії в КНР 3 місяці безкоштовно, після чого Компанія має право його утилізувати, на що Клієнта дає їй беззастережне доручення і згоду. Сторони домовилися, що в такому разі збитки, шкоду Клієнту Компанією не відшкодовуються.
  2.5.2. Клієнт зобов'язується стежити за оновленням статусів своїх замовлень в Особистому кабінеті Turboavia Shop.
  2.5.3. Клієнт зобов'язується негайно інформувати Компанію про будь-яких виникли зміни, які можуть вплинути на належне і своєчасне надання Компанією послуг Клієнту - з метою надання Компанії можливості оперативного реагування в рамках надання Компанії Послуги викупу товарів.
  2.5.4. Клієнт зобов'язується вчасно і в повному обсязі оплачувати Компанії Ціну за Послугу викупу товарів.
  2.5.5. Клієнт не має права використовувати Послугу викупу товарів для придбання будь-яких предметів, речовин, зазначених у Списку заборонених до перевезення товарів, а також будь-яких предметів, речовин, обіг яких обмежено або заборонено, а також для здійснення незаконних дій/злочинів.
  2.6. Умови повернення, обміну, розгляд претензій (Послуга викупу товарів)
  2.6.1. У разі відмови Клієнта від Послуги викупу товарів на стадії після оплати Компанією вартості Товару та до стадії його доставки на склад Компанії в КНР, Компанія зв'язується з Продавцем, на що Клієнт дає Компанії повне, беззастережне доручення і згоду.
  У разі, якщо Продавець погоджується прийняти Товар назад, Компанія повертає Клієнту Ціну товару (за вирахуванням Комісії Компанії). У разі, якщо Продавець відмовляється прийняти повернення Товару, Товар зберігається на складі Продавця 3 (три) місяці, протягом яких Клієнт має право забрати його власними силами і своїм коштом. Якщо протягом 3 (трьох) місяців Клієнт не забирає Товар, він утилізується, на що Клієнт дає повне, беззастережне доручення і згоду. Сторони домовилися, що в такому разі збитки, шкоду Клієнту Компанією не відшкодовуються.
  2.6.2. У разі відмови Клієнта від Послуги викупу товарів на стадії після оплати Компанією вартості Товару та вартості доставки до склада Компанії в КНР, сплачена Клієнтом Ціна останньому не повертаються. В такому випадку Компанія повідомляє Клієнта про місце знаходження викупленого Товару, який Клієнт має право забрати самостійно (своїм коштом і своїми силами). Сторони домовилися, що в такому разі збитки, шкоду Клієнту Компанією не відшкодовуються.
  2.6.3. У разі відмови Клієнта від Послуги викупу товарів на стадії після того, як викуплений Компанією Товар надійде на склад Компанії в КНР, вартість доставки, Комісія і вартість Товару Клієнту не повертаються. В такому випадку Компанія повідомляє Клієнта про місце знаходження викупленого Товару, який Клієнт має право забрати самостійно (за своїм коштом і своїми силами) протягом 3 (трьох) місяців. Якщо протягом 3 (трьох) місяців Клієнт не забирає Товар, він утилізується, на що Клієнт дає повне, беззастережне доручення і згоду. Сторони домовилися, що в такому разі збитки, шкоду Клієнту Компанією не відшкодовуються.
  2.6.4. Клієнт підтверджує, що йому зрозуміло повною мірою, що Компанія не виступає продавцем Товару, тому Компанія не несе зобов'язань Продавця перед Клієнтом, пов'язаних з поверненням Товару і поверненням коштів Клієнту за Товар.
  2.6.5. У разі, якщо Компанія викупила не той Товар, який був обраний Клієнтом, Компанія оформляє повернення на Товар Продавцю з повною компенсацією Клієнту Ціни за Послугу викупу товару. Повернення коштів Клієнту здійснюється після повного повернення вартості товару Продавцем Компанії. Кошти повертаються Клієнту його Баланс викупу в Особистому кабінеті Turboavia Shop або на банківську карту Клієнта (за наявності заяви Клієнта, відправленої на електронну пошту Компанії Info@turboavia.com). Спосіб повернення коштів - будь-який законний спосіб на території країни, резидентом якої є Клієнт.
  2.6.6. У разі, якщо Компанія викупила Товар, який виявився забороненим (згідно з Переліком заборонених товарів і / або Переліку товарів, які заборонені до пересилання поштовими / кур'єрськими службами), Ціна за Послугу викупу товарів Клієнту не повертається, а Товар підлягає утилізації, на що Клієнт дає повне, беззастережне доручення і згоду.
  2.6.7. У разі, якщо Компанія здійснила викуп Товару, але при здійсненні викупу не врахувала коментар Клієнта, Компанія має право власними силами зв'язатися з Продавцем і в разі, якщо Продавець приймає повернення Товару, оформити повернення.
  2.6.8. Всі операції по поверненню/обміну Товару здійснюються згодно з умовами Продавця, включаючи, але не обмежуючись термінами, процедурою і розміром компенсації. Сторони домовилися, що в такому разі збитки, шкоду Клієнту Компанією не відшкодовуються.
  2.7. Обмеження відповідальності
  2.7.1. Сторони домовилися, що в разі, якщо фактична ціна Товару, що міститься на веб-сайті www.shop.cn.turboavia.com при його замовленні Клієнтом буде відрізнятися від ціни, заявленої в інтернет-магазинах www.taobao. com, www.1688.com, www.tmall.com, www.yangkeduo.com Компанія при першій нагоді інформує про це Клієнта для підтвердження або скасування замовленого ним Товару. При відсутності можливості зв'язатися з Клієнтом дане замовлення на викуп Товару вважається скасованим. Сторони домовилися, що в такому разі збитки, шкоду Клієнту Компанією не відшкодовуються.
  2.7.2. Компанія не несе відповідальність за якість Товару, відповідність цього Товару уявленням Клієнта, а також за будь-які інші параметри, які не вказані в інтернет-магазинах www.taobao.com, www.1688.com, www.tmall.com, www.yangkeduo. com. Також Компанія не забезпечує придбані Клієнтом Товари гарантією (як за якістю, так і за терміном експлуатації) в будь-якій формі.
  2.7.3. Компанія не несе відповідальності за відповідність Товару параметрам (найменування Товару, колір, розмір), зазначеним в інтернет-магазинах www.taobao.com, www.1688.com, www.tmall.com, www.yangkeduo.com - в разі відмови Клієнта від додаткових послуг Компанії «Стандартна перевірка» або «Фото-звіт».
  2.7.4. При комплектації посилки з Товаром Клієнта в КНР Компанія перевіряє тільки відповідність з фото Товару і його кількості, а також за розміром і кольором, зазначених на виробі і в замовленні клієнта. Компанія несе відповідальність тільки за відповідність номінального розміру, заявленого на сайті Продавця і розміру Товару, який зазначений на ярликах, етикетках.
  При виявленні явних розбіжностей по комплектації, розміром і кольором Товару, Компанія проводить заміну таких Товарів тільки в разі, якщо повернення і заміна Товарів передбачена Продавцем.
  2.7.5. Компанія має право відшкодувати збитки Клієнту за його заявою і тільки в разі, якщо заявлені Клієнтом збитки є результатом помилок, допущених співробітниками Компанії. При цьому, сума відшкодування не може перевищувати комісії за послугу Компанії.
  2.7.6. Повернення коштів Клієнту на його запит (у випадках, встановлених цим Договором) проводитися Компанією тільки після вирахування усіх комісій банків, платіжних систем, пов'язаних з поверненням коштів Клієнту.
  2.7.7. Переклад назви/описи Товару і його характеристик, перелік якого міститься на веб-сайті www.shop.cn.turboavia.com здійснюється автоматично (сервісами Google Translate і Microsoft Bing). Претензії з приводу неправильності перекладу (розуміння Клієнтом результатів перекладу) Компанією не розглядаються і не приймаються, так само як Компанія не несе відповідальності за помилковий вибір Клієнтом Товару внаслідок такого перекладу, а також Компанія не відшкодовує Клієнтові збитки, шкоду, що виникли внаслідок цих обставин.
  2.7.8. Товар, при надходженні на склад Компанії в КНР перевіряється загальним зовнішнім оглядом на відповідність замовлення (перевіряються характеристики, які є критеріями вибору Товару і вказані на сайті Продавця) і на відсутність явного браку. Дана перевірка виконується виключно в рамках послуги Стандартна перевірка, яка за замовчуванням присвоюється до всіх замовленнях. У разі, якщо Покупець самостійно виконує скасування перевірки Товару через Особистий кабінет Turboavia Shop, Компанія не несе відповідальності за коректність викупу Товару, його кількість.
  Компанія не перевіряє натуральність шкіри і хутра, найменування брендів, якість товару (рівність швів, залишки клею, відтінки і т.п.). Це поза межами відповідальності Компанії.
  У разі, якщо Клієнт в рамках Послуги викупу товарів бажає здійснити перевірку Товару на працездатність він має право замовити додаткову послугу «Фото-звіт».
  2.7.9. Якщо обрані характеристики Товару і коментар Клієнта в Особистому кабінеті Turboavia Shop не відповідають один одному, то пріоритет віддається характеристикам обраного Товару та інформації про товар на веб-сайті Продавця, а коментар Клієнта вважається зазначенням можливої ​​заміни Товару.
  У разі, коли в коментарі Клієнта зазначені характеристики Товару не є критерієм вибору Товару (Продавець не передбачає вибір даних характеристик), замовлення відправляється на узгодження, згідно з інформацією, наданою Продавцем про товар. Викуп Товару відбувається після підтвердження Клієнтом. Якщо протягом 5 днів рішення від Клієнта не надходить, викуп Товару скасовується Компанією в односторонньому порядку без компенсації Клієнта будь-яких збитків, шкоди, шкоди.
  2.7.10. У разі, якщо на складі Компанії в КНР Товар був загублений з вини Компанії, Клієнту повертається повна вартість Товару (з урахуванням Комісії та вартості доставки до склада Компанії в КНР). Повернення вартості Товару здійснюється тільки при наявності у Клієнта документа, який підтверджує оплату ним Товару і виключно в рамках вартості Товару, заявленого Клієнтом в Особистому кабінеті Turboavia Shop.
  2.7.11. При замовленні Клієнтом Товару, який належить до забороненого до ввезення Компанія в праві відмовити в наданні Клієнту Послуги викупу товарів. Претензії Клієнта в такому випадку щодо відсутності доставки Товару, його конфіскації Компанією не приймаються, і Ціна Клієнту не повертається. Так Сторони домовилися в момент укладення даного Договору, вважають цей пункт справедливим і зобов'язалися його дотримуватися.
  2.7.12. Клієнт зобов'язується звернутися в Службу клієнтської підтримки протягом 10 днів з моменту Викупу товару і надання продавцем трек номера, якщо товар не поступив на склад або вступив з невідповідністю (не та кількість, не той колір, товар з видимим браком). По закінченню цього терміну Сторони домовилися, що претензія від Клієнта не приймається, збитки, шкоду Клієнту Компанією не відшкодовуються.
  РОЗДІЛ III. ФОРС МАЖОР
  3.1. Кожна із Сторін звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком форс-мажорних обставин.
  Форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні і невідворотні обставини, які об'єктивно унеможливлюють виконання зобов'язань (як повністю, так і в частині) за даним договором, в тому числі, але не виключно:
  • війна, загроза війни, збройний конфлікт або серйозна загроза такого конфлікту, в тому числі, але не виключно - блокадами, військове ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, громадські хвилювання, акти тероризму, диверсії, піратство, громадські заворушення, іноземні вторгнення, блокада, революція, державний переворот, заколот, повстання, масові заворушення, громадянська війна, акти громадянської непокори, техногенні катастрофи, ядерні катастрофи;
  • введення в державі надзвичайного стану, надзвичайної ситуації, карантину, комендантської години;
  • виняткові погодні умови, в тому числі, але не виключно - стихійні лиха, землетруси, повені, цунамі, торнадо, сильний шторм, циклон, ураган, заморозки, замерзання моря, замерзання проток, замерзання портів, замерзання перевалів, землетрусу, блискавки, пожежі, посухи, просідання ґрунту, обвали; сильний туман, сильний снігопад;
  • заборона (обмеження) експорту/імпорту, санкції, ембарго, закриття морських проток, закриття для польоту повітряних зон, закриття портів;
  • експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадські демонстрації, блокада, страйк, аварія;
  • протиправні кримінальні дії третіх осіб, в результаті яких сталася пожежа, вибух, перебої в роботі транспорту, а також інші незаконні дії;
  • нормативно-правові акти органів державної влади і/або органів місцевого самоврядування, закони держави, які змінюють існуючий порядок роботи будь-якого транспорту, зв'язку, порядок виконання зобов'язань по будь-яким зовнішньоекономічними угодами.
 • 3.2. Сторона, яка зіткнулася в форс-мажорними обставини, зобов'язана не пізніше 48 годин з моменту виникнення таких обставин повідомити іншу Сторону за даним Договором. Якщо з форс-мажорними обставинами зіткнулася Компанія, то вона повідомляє про це Клієнта шляхом направлення повідомлення в Особистий кабінет Turboavia Shop (або шляхом поновлення статусу в Особистому кабінеті Turboavia Shop) або на електронну пошту Клієнта, вказану їм при реєстрації в Особистому кабінеті Turboavia Shop. Якщо з форс-мажорними обставинами зіткнувся Клієнт, то він повідомляє про це Компанію на електронну пошту: Info@turboavia.com
  3.3. Документом, який підтверджує виникнення форс-мажорних обставин є документ, який виданий уповноваженим законом органом тієї країни, на території якої виникли форс-мажорні обставини. Сторони також домовилися, що в разі, якщо Компанія зіткнеться з форс-мажорними обставинами, то підтверджує ці обставини документ може бути виданий не тільки Компанії, але і третій особі, яке Компанія залучила для виконання зобов'язань за цим Договором і такий документ приймається Клієнтом як підтвердження.
  РОЗДІЛ IV. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ, ЗАКОНОДАВСТВО
  4.1. У разі виникнення розбіжностей і суперечок, пов'язаних з виконанням даного Договору, Сторони вирішують їх шляхом переговорів.
  4.2. У разі неможливості вирішення спорів шляхом переговорів, суперечки вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством України, а також із застосуванням норм законодавства України та на території України.
  РОЗДІЛ V. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ
  5.1. Інформація та будь-які дані, отримані від Клієнта за цим Договором, можуть бути використана Компанією виключно для виконання зобов'язань Компанії за цим Договором.
  5.2. Клієнт дає повний і безумовний дозвіл Компанії на те, щоб Компанія зв'язувалася з Клієнтом (по мобільному телефону, по електронній пошті) для уточнення будь-яких питань, пов'язаних з наданням Компанією послуг Клієнту за даним Договором. Клієнт також дає дозвіл Компанії на використання наданих їм особистих даних, їх обробку з метою виконання компанією всіх зобов'язань за цим Договором.
  5.3. Клієнт підтверджує, що йому зрозуміло повною мірою, що Компанія не зберігає дані банківських карт Клієнта, термінів дії цих карт, а також CVV кодів до цих карт.
  РОЗДІЛ VI. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ
  6.1. Терміни та визначення, які використовуються в даному Договорі з великої літери є конкретними термінами і визначеннями і мають таке значення, яке визначено для них в даному Договорі як в одиничному, так і в множинному значенні.
  6.2. Даний Договір є укладеними між Сторонами в момент реєстрації Клієнта в Особистому кабінеті Turboavia Shop (акцепт).
  Договір діє з моменту його укладення до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.
  6.3. Сторони підтверджують, що зміст даної Угоди не суперечить моральним засадам суспільства, цивільного законодавства; особи, які уклали даний Договір, мають необхідний обсяг цивільної дієздатності; волевиявлення Сторін Договору є вільним і відповідає їх внутрішній волі; Договір спрямований на реальне настання правових наслідків, обумовлених ним; Договір не порушує публічний порядок; Договір не укладено під дією помилки, тяжкої обставини або на вкрай невигідних умовах; Договір не укладено під дією обману, зловживання довірою або насильства; Договір не укладено в результаті зловмисної домовленості представника однієї Сторони з іншою Стороною; значення всіх слів, термінів і визначень в даному Договорі Сторонам зрозумілі, значення всіх слів, термінів і визначень в даному Договорі Сторонам зрозумілі однаково.
  6.4. Сторони підтверджують, що даний Договір відповідає їх внутрішній волі, а також укладений ними добровільно без будь-якого впливу третіх осіб. Особи, які уклали даний Договір, знаходяться в урівноваженому психічному стані. Сторони підтверджують, що Договір укладений на вигідних умовах для кожної із Сторін.
  РОЗДІЛ VII: РЕКВІЗИТИ ПІДПРИЄМСТВА:
  LUYA INTARNATIONAL TRADE CO. , LIMITED

RM 2902, 29/F HO KING COMM CTR

2-16 FA TUEN ST MONGKOK KLN

HONG KONG

E-mail: CHUNTUNG_HK@163.com

TEL: +8613527844064